Främmande Energier

Finns det tankar och reaktioner hos dig som du inte riktigt känner igen?

Känner du dig trött och energilös?

Känner du att du ofta tappar kontrollen över dig själv?

Tycker du att du blir motarbetad?

 

Främmande energier finns i vår omgivning och kan vid olika tillfällen gå in och fastna i vårt energifält. Dessa energier kan vara störande för oss på olika sätt – mentalt, känslomässigt och fysiskt. Generellt gäller att de inte ska finnas i vårt energifält, utan gå vidare in i Ljuset.

 

Jag arbetar tillsammans med min vän och kollega Madeleine Karlsson, som är ett medium.

Madde ser de energier som finns i ditt energifält och tolkar så att jag kan kommunicera med dem tills de släpper och går vidare in i Ljuset. Detta hjälper både dig och energierna, som kan gå vidare.