Gestaltterapi

 

I ett gestaltterapeutiskt möte befinner vi oss i nuet.

Vi utgår ifrån hur du har det här och nu – och det är precis så det är. Vi dömer eller analyserar inte.

 

I gestaltterapin ser vi människan som en helhet. Kropp och själ hänger ihop och om kontakten brutits, så arbetar vi med att återskapa helheten. Vi ser också människan som en del av en större helhet där allt och alla existerar tillsammans.

 

Vi människor har i allmänhet svaret på våra frågor och problem inom oss. Det gäller helt enkelt att hitta vägen dit. Som gestaltterapeut arbetar jag som din guide och tillsammans gör vi resan mot ett mål där du blir medveten om dig själv och hur du vill göra dina medvetna val i livet.

 

Resan kan innebära både att vi samtalar och gör vissa övningar (rörelser, målning m.m.) för att nå ett mera upplevelsebaserad resultat.