Böcker

Här hittar du några förslag på intressant läsning om de ämnen som berör mig och som jag arbetar med.

Det finns naturligtvis flera böcker, och jag kommer att uppdatera informationen efterhand.

 

Gestaltterapi

Författare                                  Titel, original                                       Titel, översättning                 Websida

Hanne Hostrup                           Gestaltterapi                                       Gestaltterapi                           Web

P. Joyce & C.Sills                        Skills in Gestalt Councelling &

                                                Psychotherapy

A.Woldt & S.Toman                    Gestalt Therapy

Elaine N. Aron                            The Highly Sensitive Person                 Den högkänsliga människan      Web

Ruella Frank                               Body of Awareness                                                                           Web 

Petruska Clarkson                       Gestalt Councelling in Action

Richard Hycner & Lynn Jacobs     The Healing Relationship in                                                                Web

                                                Gestalt Therapy

Regressionsterapi

Författare                                  Titel, original                                       Titel, översättning                 Websida

Brian L. Weiss                            Many Lives Many Masters                     Många liv många mästare        Web

Brian L. Weiss                            Only Love is Real                                 Kärlek liv efter liv                 

Brian L. Weiss                            Through Time into Healing                    Tidigare livs helande kraft    

Brian L. Weiss                            Messages from the Masters                   Budskap från mästarna

Brian L. Weiss                            Same Soul Many Bodies                        En själ många liv                

Andy Tomlinson                          Healing the Eternal Soul                       Att läka den eviga själen         Web

Andy Tomlinson                          Transforming the Eternal Soul

Roger Wolger                             Healing Your Past Lives                                                                     

Winafred Blake Lucas                  Regression Therapy (volume I and II)

Peter Mack                                 Healing Deep Hurt Within                     När den djupa smärtan läker    Web

Peter Mack                                 Life Changing Moments in Inner Healing

Carol Boman                              Children’s Past Lives                                                                          Web

Johan Wretman                          Kommer vi tillbaka?                                                                           Web

Raymond A. Moody                     Coming All the Way Back                     Tidigare-liv upplevelser             Web

Lorraine Flaherty                        Healing with Past Life Therapy                                                            Web

 

Andlig Regression

Författare                                  Titel, original                                       Titel, översättning                 Websida

Andy Tomlinson                         Exploring the Eternal Soul                                                                  Web

Michael Newton                         Journey of Souls                                   Själarnas resa                         Web

Michael Newton                         Life Between Lives                                                                            

 

Främmande Energier

Författare                                  Titel, original                                       Titel, översättning                 Websida

Edith Fiore                                 The Unquiet Dead

Louise Ireland-Frey                     Freeing the Captives

William J. Baldwin                       Healing Lost Souls

Shakuntala Modi                         Remarkable Healings

Athanasios N. Komianos              Rapid Entity Attachment Release

Mary Ann Winkowski                   When Ghosts Speak                                                                         Web

Carl A. Wickland                         Thirty Years Among the Dead

Sue Allen                                   Spirit Release                                                                                  Web

 

Reinkarnation

Författare                                  Titel, original                                       Titel, översättning                 Websida

Ian Stevenson                           Where Reincarnation and

                                                Biology Intersect

Jim B. Tucker                             Life before Life                                                                                Web

Bruce & Andrea Leininger            Soul Survivor                                                                                  Web

Marie-Louise & Robert Hahn        Gudomlig väg                                                                                  Web

Barbara Hand Claw                     The Mind Chronicles                                                                         Web

Ian Lawton                                 The Big Book of the Soul                                                                  Web

Sture Lönnerstrand                     Shanti Devi

James Van Praagh                       Talking to Heaven                                Tala med himlen                   Web

James Van Praagh                       Unfinished Business                             Förlåtelsens helande kraft      

James Van Praagh                       Adventures of the Soul

Wayne Dyer & Dee Garnes           Memories of Heaven                                                                       Web

Jenny Cockell                              Yesterday's Children

Marge Rieder                              Mission to Millboro                                                                          Web

Marge Rieder                              Return to Millboro

Cathy Byrd                                 The Boy Who Knew Too Much                                                          Web

Reena Kumarasingham                Shrouded Truth                                                                              Web 

Joan Grant                                 Winged Pharaoh                                  Jag var Egyptens drottning

Elisa Medhus                              My Son and the Afterlife                       Min son och livet efter detta

Göran B. Johannesson                Barns minnen från tidigare liv 

 

Nära-Döden-Upplevelser

Författare                                  Titel, original                                       Titel, översättning                 Websida

Raymond A. Moody                    The Light Beyond                                                                              Web                              

Eben Alexander                          Proof of Heaven                                   Till himlen och tillbaka            Web

Anita Moorjani                            Dying to Be Me                                    Döden gav mig livet               Web

Mary C. Neal                              To Heaven and Back                                                                         Web

Marvin J.Besteman                     My Journey to Heaven